Početna stranica Portala pravosuđa BiHOpćinski sud u Mostaru

mail print fav manja slovaveca slova

Način uplate sudske pristojbe/takse

23.12.2015.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Hrvatskom

Povratak na vrh

 

Uplata sudske takse - kalkulator takse

Sudske pristojbe plaćaju se u sudskim markicama koje glase na određeni novčani iznos ili u gotovom novca ako je iznos prostojbe veći od 20 KM.

Ukoliko se uplata vrši u gotovom novcu popunjava se uplatnica na sljedeći način:

VRSTA PRIHODA: 722221
RAČUN BROJ: 3380002200005953
SVRHA DOZNAKE: sudska pristojba po predmetu broj (navesti broj predmeta)
FIZIČKA OSOBA: navesti jedinstveni matični broj
PRAVNA OSOBA: Navesti identifikacioni broj
POZIV NA BROJ: -
OZNAKA PRORAČUNSKE ORGANIZACIJE: -


Sudske pristojbe propisane su Zakonom o sudskim pristojbama sa tarifom Hercegovačko-neretvanskog kantona/županije („Narodne novine Hercegovačko-neretvanskog kantona/županije“ broj 4/2009).

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh